Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ψαρόμυαλη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία