Δείτε επίσης: χώρια, χωριά, χορεία

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

χωρία ουδέτερο