Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χυλοπίτες θηλυκό