Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χριστιανού

  1. κλητική ενικού του χριστιανός (αρσενικό)
  2. γενική ενικού, ουδέτερου γένους του χριστιανός

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

χριστιανού αρσενικό