Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χημική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία