Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χεῖρε θηλυκό