Ετυμολογία

επεξεργασία
χείριος < χείρ

  Επίθετο

επεξεργασία
χείριος,α, ον