Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

φρόνιμη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία