Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φράγκα ουδέτερο