Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φασκομηλιές θηλυκό