Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υποψηφιότητες θηλυκό