Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

 
Διάγραμμα εντολής IF με ένθετη IF

  Ετυμολογία επεξεργασία

υποθετική εντολή < → δείτε τις λέξεις υποθετικός και εντολή, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική conditional statement

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

υποθετική εντολή

  • (προγραμματισμός) εντολή σε γλώσσες προγραμματισμού που επιτρέπει την εκτέλεση ομάδας εντολών (block), μόνο αν είναι αληθής (ισχύει) συγκεκριμένη συνθήκη
    Στην εντολή if <συνθήκη> then <ομάδα εντολών A> else <ομάδα εντολών B>, η <ομάδα εντολών A> εκτελείται όταν η <συνθήκη> είναι αληθής (True), αλλιώς εκτελείται η <ομάδα εντολών B>

Συνώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία