Δείτε επίσης: Υλίκη, Ὑλική

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

υλική

Ομώνυμα / Ομόηχα επεξεργασία