Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τρικατάληκτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία