Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τρικατάληκτοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία