Δείτε επίσης: τριτόκλιτα

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τρικατάληκτα

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τρικατάληκτα