Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τραπεζίτες αρσενικό