Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /toˈme.a/

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τομέα αρσενικό