Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Σύνδεσμος επεξεργασία

τι

  Αντωνυμία επεξεργασία

  1. ερωτηματική
    τι θέλεις;
  2. αόριστη
    κάτι τι(ς)

  Μόριο επεξεργασία

τι

  • (σπάνιο) γιατί
    ※  Τι ήρθες ; τι ήρθες ; φεύγα , θα σε σκοτώσουν. (Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Γ. (1985)Ενθυμήματα ποτισμένα με αίμα και δάκρυα, σελίδα 177, τόμος 2)

  Μεταφράσεις επεξεργασία