Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

τηλεπικοινωνίες θηλυκό, μόνο στον ενικό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

τηλεπικοινωνίες