Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

τηλεπικοινωνίες θηλυκό, μόνο στον ενικό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τηλεπικοινωνίες