Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τετραφάρμακη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία