Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τετραεδρική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία