Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τετραεδρικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία