Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τετράπτυχη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία