Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ταίρια ουδέτερο