σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων < → δείτε τις λέξεις σύστημα, διαχείριση και βάση δεδομένων, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική database management system

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων

Υπερώνυμα επεξεργασία

Υπώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία