Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σχόλες θηλυκό