Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σχολῇ

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

σχολῇ

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία