Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σφαιρική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία