Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συχνοτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία