Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συχνοτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία