Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συστηματική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία