Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συστηματικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία