Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

συντάσσω < συν + τάσσω

  Ρήμα επεξεργασία

συντάσσω

  1. τοποθετώ στην κατάλληλη σειρά τα τυπικά στοιχεία του λόγου, σύμφωνα με τους κανόνες της γλώσσας
  2. διατυπώνω κάτι γραπτά, και ειδικότερα για επίσημο έγγραφο ή για συγγραφή κειμένου που είναι αποτέλεσμα οργάνωσης και σύνθεσης δεδομένων στοιχείων
  3. παρατάσσω, τοποθετώ στρατιώτες σε παράταξη μάχης

  Μεταφράσεις επεξεργασία