Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνοχές θηλυκό