Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συνθετική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία