Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συνειδησιακοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία