Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συνειδησιακή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία