Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συμπτωματολογική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία