Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συμβατική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία