Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συμβατή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία