Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συζυγική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία