Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συγκεντρωτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία