Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συγγραφέα

  1. συγγραφέας, στη γενική του ενικού (αρσενικό)
    άλλες μορφές: συγγραφέως (αρσενικό ή θηλυκό)
  2. συγγραφέας, στην αιτιατική του ενικού αρσενικό ή θηλυκό
  3. συγγραφέας, στην κλητική του ενικού αρσενικό ή θηλυκό