Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συγγραφέα

  1. συγγραφέας, στη γενική του ενικού
    Άλλες μορφές: συγγραφέως
  2. συγγραφέας, στην αιτιατική του ενικού
  3. συγγραφέας, στην κλητική του ενικού