Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συγγραφέα

  1. γενική ενικού του συγγραφέας (αρσενικό)
    άλλες μορφές: συγγραφέως (αρσενικό ή θηλυκό)
  2. αιτιατική ενικού του συγγραφέας αρσενικό ή θηλυκό
  3. κλητική ενικού του συγγραφέας αρσενικό ή θηλυκό