Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

στρυφνή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία