Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

στιγμιότυπο κλάσης < → δείτε τις λέξεις στιγμιότυπο και κλάση < (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική class instance

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

στιγμιότυπο κλάσης

Συνώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία