Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

στη γέεννα του πυρός < → δείτε τις λέξεις στη, γέεννα, του και πυρ στη γενική ενικού. Η έκφραση προήλθε από αντίστοιχη έκφραση της Καινής Διαθήκης. → δείτε την έκφραση: ' εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός

  Έκφραση επεξεργασία

στη γέεννα του πυρός

Άλλες μορφές επεξεργασία

Συνώνυμα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία

  • γέενναΧαραλαμπάκης, Χριστόφορος (επιμέλεια) (2014). Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.  (ψηφιοποιημένη έκδοση από το 2023, συντομογραφίες-σύμβολα)
  • Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Βʹ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  (Αʹ έκδοση: 1998)