Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

στενότερη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία