Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σπαστική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία