Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σουρουπώματα ουδέτερο